Vennootschappen

 • Volledige verwerking van uw boekhouding (vereenvoudigd, forfaitair of dubbele boekhouding)
 • Opstellen van de BTW-aangiften, BTW - listings,  intracommunautaire aangiften
 • Bijstand en vertegenwoordiging bij fiscale controle
 • Opstellen Intrastat-aangifte, Prodcom, jaarlijkse enquete,  reprobel,...
 • Opstellen van wettelijke verslagen: Gewone en Bijzondere  algemene Vergaderingen, Raad van Bestuur.
 • Periodieke rapporteringen (Opmaak van tussentijdse balansen, rendementsanalyse ‘s, margeberkening)
 • Opstellen, berekening en optimalisatie van aangifte  vennootschapsbelasting
 • Opstellen en publicatie jaarrekening bij de Nationale Bank
 • Fiscaal advies en bijstand
 • Statutenwijzigingen
 • Bijstand overname en overdracht aandelen/handelsfonds 
 • Loonberekening zaakvoerders
 • Publicaties Belgisch Staatsblad en inschrijving KBO
 • Begeleiding bij aanvraag kredieten, subsidies en premies